Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari 2014


2.-3. lokakuuta 2014 Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere


» Seminaarin ohjelma
» Käytännön ohjeita
» Esitykset

 

Järjestyksessään viides sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari kokoaa yhteen turvallisuuden alan tutkijoita, asiantuntijoita, päätöksentekijöitä ja käytännön toimijoita. Kaksipäiväinen tilaisuus on kaikille avoin.

Vuoden 2014 sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaarin ensimmäisen päivän painopisteenä on sisäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan ja ajankohtaisten tutkimushankkeiden esittely. Toisen päivän aiheita ovat ennakointi, ennusteet ja tulevaisuusteema. Turvallisuusuhkien luotettava tunnistaminen ja ennakointi, niihin varautuminen sekä turvallisuusorganisaatioiden ja niiden asiantuntemuksen kehittäminen ovat turvallisuusviranomaisten ydintoimintoja.

Turvallisuusympäristön haasteet niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vaikuttavat monin tavoin sekä kansalaisten että viranomaisten arkeen. Turvallisuus- ja toimintaympäristön muutokset sekä valtionhallinnon haasteet korostavat tutkimustiedon ja sen hyödyntämisen merkitystä entistä enemmän tulevaisuudessa. 

Tutkimusseminaarissa käsitellään turvallisuuden ja ennakoinnin teemoja laajasti ja monipuolisesti. Tämän lisäksi seminaarin yhteydessä järjestetään posterinäyttely eli osallistujilla on mahdollisuus esitellä yksiköiden toimintaa sekä ajankohtaisia tai tulevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaarin järjestävät sisäministeriön hallinnonalalla toimivat oppilaitokset: Pelastusopisto ja sen yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus, Poliisiammattikorkeakoulu sekä Raja- ja merivartiokoulu.

 

Seminaariin ilmoittautuminen on päättynyt

Lisätietoja: 

tutkimus.polamk(at)poliisi.fi

Korkeakouluharjoittelija Mika Hoffrén
mika.hoffren(at)poliisi.fi
puh. 050 590 7703